อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน โปรตุเกส เยอรมัน อิตาลี รัสเซีย ขัด ภาษาลิธัวเนีย ภาษาอาหรับ เปอร์เซีย เกาหลี ไทย เวียตนาม ชาวอินโดนีเซีย ภาษามลายู ชาวอิสราเอล

ใบสมัคร

เรามีโครงการที่ประสบความสำเร็จและประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างเยื่อกระดาษกระดาษยาเคมีเคมีปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมอื่น ๆ

เราแบ่งปันวิดีโอและการวิเคราะห์ที่นี่ในโครงการทั่วไป

1 Robotic Palletizing and Stretch Wrapping system for Budweiser in beverage area